THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN TPHCM

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẢI ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓ KHĂN

Nhằm hỗ trợ gây quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp với đối tác của Ngân hàng Quân đội triển khai chương trình "Tải ứng dụng ngân hàng Quân đội - Đóng góp vào quỹ học bổng học sinh, sinh viên khó khăn" với nội dung như sau:

1. Mỗi lượt tải, cài đặt, đăng ký tài khoản online thành công trên ứng dụng Ngân hàng Quân đội (MB Bank) từ đường link bên dưới, đối tác sẽ góp 20.000đ vào Quỹ học bổng học sinh, sinh viên khó khăn của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM. 
Ví dụ: 5.000 tải, đăng ký thành công, đối tác sẽ đóng góp: 5.000 x 20.000đ = 100.000.000đ vào quỹ 

(Xem video hướng dẫn đăng ký chính xác để được ghi nhận đóng góp 20.000đ vào Quỹ) 

2. Số tiền đóng góp thông qua chương trình này sẽ được công khai hàng ngày (Đến khi kết thúc chương trình, dự kiến 31/7/2020)

3. Số tiền cuối chương trình, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM sẽ tiến hành trao vào đầu năm học cho học sinh, sinh viên khó khăn có nguy cơ bỏ học. Và thông tin rộng rãi đến xã hội. 

4. LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM GIA TẢI ỨNG DỤNG 
- Được chọn số tài khoản Ngân hàng Quân đội đẹp theo ý (chọn số trùng với số điện thoại, số cmnd, ngày sinh,...) 
- Nhận mã bốc thăm trúng 500.000đ hàng ngày và 500.000.000đ cuối chương trình 
- Được góp 1 phần vào quỹ học bổng học sinh, sinh viên khó khăn, giúp các bạn không phải nghỉ học.


Lưu ý: Chương trình có hiệu lực khi bạn chưa có tài khoản ngân hàng Quân đội (Chưa liên kết với số CMND), áp dụng cho tất cả mọi người trên lãnh thổ Việt Nam

LINK TẢI ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

ĐIỆN THOẠI ANDROID

(Sẽ chuyển tiếp thông qua 1 trang trung gian để ghi nhận riêng cho chương trình này) 

IPHONE, IPAD

Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản Ngân hàng Quân đội

SỐ TIỀN NHẬN TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Từ ngày 23/6 - 2/7/2020
Số liệu chính xác sẽ đối soát cuối chương trình

6.960.000 VND